Vad innebär den nya standarden EBU R 128 för mig som lyssnar?

Strävan efter att påverka ljudproduktioner så att de ska upplevas låta högre än de är brukar kallas loudness war vilket kan översättas med ”ljudnivåkriget” på svenska. Loudness war omfattar även rena musikproduktioner.

EBU R 128 innebär att ljudets medelnivå mäts under en viss mättid och balanseras så att det upplevs låta lagom starkt i förhållande sin karaktär och hur den mänskliga hörseln upplever ljudnivån. Som lyssnare kommer du då att uppleva en jämnare nivå mellan olika låtar och inslag i ljudproduktioner av skilda slag.

I en stor del av världen pågår det nu bland lyssnare och musikbranschfolk något som kan beskrivas som en revolution i inspelningshistorien. Målet är att globalt standardisera de relativa nivåerna inom förekommande ljudproduktioner och uppspelningsmedier för att ge lyssnarna möjlighet att kunna njuta av all slags musik och övriga ljudproduktioner på för örat behagliga relativa ljudnivåer. I förlängningen torde du som lyssnare även kunna se fram emot högre ljudkvalitet och en större mångfald i fråga om sound och personliga musikaliska uttryck med EBU R 128.

EBU R 128 har sin grund i missnöje bland musikälskare, radiolyssnare och tv-tittare vilket de givit uttryck åt till skivbolag, radiobolag och tv-bolag under årtionden. Att reklaminslag många gånger upplevs låta extremt mycket starkare än det som lät dessförinnan och det som låter därefter är något många har erfarenhet av. Reklaminslag upplevs dessutom ofta låta störande illa.

Upplevelsen att reklaminslag låter störande illa har vanligen saklig grund eftersom ljudet brukar förvrängas för att det ska upplevas låta högre vid en given uppspelningsnivå. Så brukar också vara fallet med rena musikinspelningar. Förvrängningen handlar om

  • minskad toppfaktor som leder till dynamikfel och distorsion
  • överbetoning av det frekvensområde människan upplever låta starkast (3–5 kHz) vilket innebär klangfel.