Stim

Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikskaparna och deras musikförlag. I det här fallet för dig och övriga upphovsmän på en låt samt DivaMusic Förlag.

Det har tidigare varit en allmän uppfattning bland många att så fort jag har registrerat min låt hos STIM så är den skyddad. Så är inte fallet! Stim har till uppgift att bevaka den ekonomiska ersättningen till upphovsmännen när en registrerad låt spelas eller säljs i form av skiva eller laddas ner som köp. DivaMusic Förlag förlägger din låt tillsammans med dig och övriga upphovsmän på de låtar som ges ut. Avtal och fördelningsnycklar gås igenom inför varje utgivning. DivaMusic hjälper dig med registrering på Stim och andra nödvändiga instanser om din låt tas med på ett kommande album. Läs gärna mer om STIM